Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 664
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1680
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2821
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2102
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1120
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2594
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1749
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1457
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1120
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1781