Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 410
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1185
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2050
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1589
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 852
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2082
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1422
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1128
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 926
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1414