Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 604
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1579
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2690
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1999
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1046
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2509
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1654
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1371
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1068
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1711