Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 629
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1631
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2745
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2037
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1078
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2548
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1691
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1404
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1092
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1748