Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 527
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1426
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2456
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1857
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 957
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2367
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1540
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1288
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1011
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1617