Гарчиг Зохиогч Үзсэн
Манипуляторт краны операторын сургалтын хөтөлбөр admin 461
Лифтчиний сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1271
Оосорлогч-дохиочны сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2206
Краны операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1672
Лифт эзэмшигч болон ашиглагч байгууллагын удирдлага, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 894
Кран, өргөх төхөөрөмжийн засварын механикийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 2181
Лифтийн засварын механикчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1467
Өргүүрийн операторын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1179
Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирдэг замын сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 966
Кран бүхий байгууллагын удирдлага, бүрэн бүтэн байдал, хяналт хариуцагчийн сургалтын хөтөлбөр Сайтын зохицуулагч 1482