Гарчиг Зохиогч Үзсэн
БАРИЛГЫН МЕХАНИКЖУУЛАЛТТАЙ НОРМ, ДҮРМИЙН ЖАГСААЛТ admin 679
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ admin 814
Дүрэм, сайдын тушаал Сайтын зохицуулагч 184
ӨРГӨХ ТӨХӨӨРӨМЖТЭЙ ХОЛБООТОЙ ДҮРМИЙН ЖАГСААЛТ Сайтын зохицуулагч 1239
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ТҮҮНД МАГАДЛАЛ ХИЙХ, БАРИЛГЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖИЛД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ХҮРЭЭНД ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ДҮРЭМ Сайтын зохицуулагч 4111
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ДҮРЭМ Сайтын зохицуулагч 2784
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ Сайтын зохицуулагч 2121
ИНЖЕНЕРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨРЛӨӨР ОРОН ТООНЫ БУС МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ АЖИЛЛУУЛАХ ДҮРЭМ Сайтын зохицуулагч 1271
БАРИЛГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САЛБАР ХОРООНЫ ДҮРЭМ Сайтын зохицуулагч 3521
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ, ӨРГӨТГӨЛ, ШИНЭЧЛЭЛ, ИХ ЗАСВАРЫН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ Сайтын зохицуулагч 1708